Thời gian làm việc: 8h00 - 17h từ Thứ 2 đến Chủ nhật

Hình ảnh đẹp về lễ khai mạc và trận đấu trong khuôn khổ bảng B – Cup bóng đá Hiệp Hành

 

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'K码 EP2022 BANEO VÒNG LOẠI BẢNG B GIẢI BÓNG ĐÁ HÀNG GIÁO SĨ VIỆT NAM 2022 THANN @AL 16h00' 19.7.2022 2022 BÙI CHU THANH HOÁ Bùi Chu, ngày 19 tháng 7 năm'

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 17 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và kèn saxophone

Có thể là hình ảnh về 8 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết '舞网 A 2022 VÒNG LOẠI BẢNG B GIẢI BÓNG ĐÁ HÀNG GIÁO SĨ VIỆT NAM 2022 16h00' PHOTWIN 19.7. 19.7.2022 BÙI CHU THANNHOA THANH HOÁ Bùi Chu, ngày 19 tháng 7 năm'

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Có thể là hình ảnh về 7 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 10 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng, mọi người đang chơi thể thao và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và cỏ

Có thể là hình ảnh về 14 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'BIC'

Có thể là hình ảnh về 13 người, mọi người đang đứng và cỏ

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng, mọi người đang chơi thể thao và cỏ

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và mọi người đang chơi thể thao

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và cỏ

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang chơi bóng bầu dục, mọi người đang đứng, quả bóng và cỏ

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng, mọi người đang chơi thể thao và cỏ

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 14 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

(ảnh Giuse Đinh Hữu Tuyền)

Đánh giá 5*, Like, Chia sẻ và Bình luận để động viên chúng tôi !
Đánh giá bài viết:
Rate this post