Thời gian làm việc: 8h00 - 17h từ Thứ 2 đến Chủ nhật

Hình ảnh đẹp lễ khai mạc và thi đấu bảng A – Cúp Hiệp Hành

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết '© gphaiphong.org'

Có thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và văn bản cho biết '© gphaiphong.org'

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang ngồi

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 7 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, ngoài trời và đám đông

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 8 người, trẻ em và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang chơi bóng bầu dục, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang chơi bóng bầu dục, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang chơi bóng bầu dục, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang chơi bóng bầu dục, mọi người đang đứng, cỏ và văn bản cho biết 'CLERGY HÀNỘI JR 5 ©gphaiphong.org'

Nguồn FB Tran Luan và gphaiphong.org

Đánh giá 5*, Like, Chia sẻ và Bình luận để động viên chúng tôi !
Đánh giá bài viết:
5/5 - (1 vote)