Thời gian làm việc: 8h00 - 17h từ Thứ 2 đến Chủ nhật

Các Đội Tuyển Tham Gia

Những người được tham gia đăng ký và thi đấu :

  • Giáo sĩ (Giám mục, Linh mục, Phó tế, kể cả Giáo sĩ dòng tu thuộc Giáo phận đội bóng) các Giáo phận tại Việt Nam.

Các đội bóng tham gia : 

  • 20 đội bóng tham gia giải đấu này: 1) Hà Nội, 2) Lạng Sơn, 3) Hưng Hóa, 4) Bắc Ninh, 5) Hải Phòng, 6) Thái Bình, 7) Bùi Chu, 8) Phát Diệm, 9) Thanh Hóa, 10) Vinh, 11) Hà Tĩnh, 12) Huế, 13) Đà Nẵng, 14) Qui Nhơn, 15) Nha Trang, 16) Kon Tum, 17) Buôn Mê Thuột, 18) Phan Thiết, 19) Xuân Lộc, 20) Bà Rịa.