Thời gian làm việc: 8h00 - 17h từ Thứ 2 đến Chủ nhật

Bản tin hiệp hành

Đức tin, tình yêu và hy vọng của chúng ta trong cơn đại dịch

10/06/2022 16.256 lượt xem

ĐỨC TIN, TÌNH YÊU VÀ HY VỌNG CỦA CHÚNG TA TRONG CƠN ĐẠI DỊCH Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ; Lm. Giuse Ngô Đức Tài, MF “Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa” (Rm 8,39b) Dịch bệnh Covid đã gây tác động tiêu cực…

Các lớp học miễn phí về thần học và thực hành tính hiệp hành

10/06/2022 15.016 lượt xem

CÁC LỚP HỌC MIỄN PHÍ VỀ THẦN HỌC VÀ THỰC HÀNH TÍNH HIỆP HÀNH ĐỂ CHUẨN BỊ THƯỢNG HỘI ĐỒNG 2023 Hồng Thủy - Vatican News Từ tháng 7 tới đây, để chuẩn bị cho Thượng hội đồng giám mục năm 2023 tại Roma, Giáo hội châu Mỹ Latinh, với…

Từ Góc nhìn Kinh thánh: “đồng hành” hay “hiệp hành”?

10/06/2022 20.224 lượt xem

TỪ GÓC NHÌN KINH THÁNH: “ĐỒNG HÀNH” HAY “HIỆP HÀNH”? I-nha-xi-ô Hồ Thông Từ chủ chốt của “Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI, 2021-2023” là nguyên ngữ tiếng Ý: “synodalità”. Nguyên ngữ này xuất phát từ từ nguyên Hy-lạp: “synodos”, theo chiết tự, được cấu tạo từ tiếp…

Hành trình Emmau và tính hiệp hành

10/06/2022 13.900 lượt xem

HÀNH TRÌNH EMMAU VÀ TÍNH HIỆP HÀNH Tác giả: Justin Stanwix Bài trình thuật cảm động và sâu sắc của Luca kể về hai môn đệ gặp Chúa Giêsu Phục sinh trên hành trình Emmau là một ẩn dụ cho tính hiệp hành. Câu chuyện thấm thía của Luca (Lc 24,…

Hiệp hành trong sự đa dạng: Các cộng đoàn nữ tu trong vùng sống chiều kích hiệp hành

10/06/2022 17.124 lượt xem

  HIỆP HÀNH TRONG SỰ ĐA DẠNG(Các cộng đoàn nữ tu trong vùng sống chiều kích hiệp hành) Tác giả: Nt. Anna Hiền Linh Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn Bước theo Chúa trên con đường dâng hiến, người tu sĩ được mời gọi sống trong một Hội dòng và xem nơi đây là…