Thời gian làm việc: 8h00 - 17h từ Thứ 2 đến Chủ nhật

Hiệp Hành Hội Ý

HIỆP HÀNH HỘI Ý

Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
Tiến sĩ Mục vụ

1. Hiệp hành hội ý về chủ đề Con người

2. Hiệp hành hội ý về chủ đề Giáo hội

3. Hiệp hành hội ý về chủ đề Môi trường thế giới

4. Lắng nghe và phân đình

Nguồn: tgpsaigon.net (16.5.2022)

Đánh giá 5*, Like, Chia sẻ và Bình luận để động viên chúng tôi !
Đánh giá bài viết:
Rate this post